Mediální síť v číslech.

12 mio spotřebitelů

EGER média každý rok osloví přes 12 miliónů spotřebitelů.

6.000 autorit

EGER média mají dopad na 6.000 lékařů.

4.000 ploch

EGER média vlastní přes 4.000 reklamních ploch.

Mediální skupina EGER

Více jak 4.000 reklamních a informačních ploch orientující se na komunikaci ve zdravotnictví.

O skupině

EGER je mediální skupina specializující se na in-store marketing. Základy skupiny jsou postaveny na korporátním partnerství již od roku 2005.

Reference

TOP 3 pharma

MUCOS Pharma

KRKA


Glaxo Smith Kline